Français - English - Español - Deutsch - Русский - Монгол - 中文 - العربيةЗулаа

Бундгаагийн Мөнхзул 1985 онд төрсөн. Тэрээр ихэвчлэн усан будгаар зураг зурдаг. Мөн зотон даавуун дээр гуашаар уран бүтээлээ туурвидаг.

Зулаа - Нэр : Амтат хоол – цаасан дээр усан будгаар зурсан. Хэмжээ: 38x27

Зулаа - Нэр : Бурхдын яриа - Зотон даавуун дээр гуашаар зурсан. Хэмжээ: 44x28