Français - English - Español - Deutsch - Русский - Монгол - 中文 - العربيةТүвшөө

Цэнд Аюушийн Түвшинжаргал буюу Түвшөө 1982 онд төрсөн. Уран бүтээлийн эрч хүчээ өөрийн дотоод сэтгэл, гэр бүлийн орчноосоо олж авдаг.

Түвшөө - Нэр : Гэр бүл – зотон даавуун дээр тосон будгаар зурсан _ Хэмжээ: 100x100

Түвшөө - Нэр : Баярын нулимс – зотон даавуун дээр акрилаар зурсан . Хэмжээ: 100x130