Français - English - Español - Deutsch - Русский - Монгол - 中文 - العربيةБөнө

Ганболд Дорждэрэм алиас Бөнө 1982 онд төрсөн. Ганболд нь монголийн маш алдартай уран бүтээлч Минжүүр Цэрэндоржийн ачхүү юм.
Тэрээр модернизм болон уламжилалт аргийг хослуулдаг ба өөрийн гэсэн хэв маягтай, Говийн элсэн цөлөөр онгодоо авч үлгэрлэдэг.

бөнө - нэр : Говийн зэрэглээ – тосон будаг 120x120

Бөнө - Нэр : Салхи шиг шуугиантай – тосон будаг 150x100